Про компанію

Послуги

Позиціонування

Компанiя BONAPART надає професiйнi послуги з розробки, плануванню та органiзацiї соцiальних, корпоративних та приватних заходiв (святкових, розважальних, благодiйних, освiтнiх, спортивних i т.д.), а також ангажемент артистiв та вiдомих особистостей.

Навички

ДОСВIД

Компанiя BONAPART має бездоганну репутацiю, вiдмiнно знає ринок iвент-послуг, надає виключно першокласнi послуги та здатна задовольнити найбiльш вимогливого замовника. Наша компанiя має досвiд роботи єдиним оператором при проведеннi массових, культурно-освiтнiх та розважальних мiських заходiв.

Можливості

МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА ПЕРСОНАЛ РЕСУРСИ

Компанiя BONAPART має вузький та глибокий фокус розвитку, який досягається за рахунок передачi на аутсорсинг усiєї технiчної та механiчної роботи. Такий пiдхiд дозволяє задовольнити вимоги, що постiйно зростають, та вирiшувати найбiльш складнi завдання клiєнтiв. Наша команда має необхiднi знання, позитивно налаштована, постiйно розширює рамки своєї компетенцiї та коло спiлкування. Компанiя BONAPART входить в Групу Компанiй, що володiє виробничими та торговими активами, що дозволяє, у випадку необхiдностi, залучати фiнансовi ресурси для реалiзацiї iвент-проектiв.